Pervenches > Dossiers > Photos de classes anciennes > PFIRTER & VERNAIN 2007-08


  

Classe de Mmes Maria PIRTER & Liesbeth VERNAIN 2007-2008 (2P)

D. R.

Photo fournie par Liesbeth VERNAIN